Kedves Barátom, Ismerősöm!

     A III. „Erdélyország az én hazám” világtalálkozó - az Erdélyből elszármazottak, azok leszármazottainak és az Erdélyért tenni akarók nagy találkozója július 5-én este, az Ismerős Arcok együttesének fellépése után hivatalosan befejeződött. Megköszönöm kedves Vendégeink, Fellépőink és nem utolsó sorban Szervező Társaim – beleértve természetesen a tábor valamennyi dolgozóját, a Greff testvérekkel együtt – tevékeny részvételét, ami által  hozzájárultak a világtalálkozó lebonyolításához!

     A verőcei Csattogó-völgyben 2009. július 3-5-e között megtartott családias eseményen közel 7.500 fő ünnepelt, szórakozott, talált kikapcsolódásra alkalmat a három nap során. Összességében megállapíthatjuk a visszajelzések alapján, hogy az erdélyi mentalitást kisugárzó, hagyományt teremtő találkozót tudtunk ismét megszervezni. Voltak persze a sok gratulációs, bátorító jellegű levelek, telefonos jelzések mellett építő jellegű kritikai véleményezések is, amit köszönettel, alázattal fogadunk. Ezeket természetesen a tapasztalati tárházunkba elraktározzuk, majd a jövőre vonatkozóan felhasználjuk!

     Szeretném ezen hírlevéllel kicsit a kulisszák mögé is bevezetni tisztelt Olvasómat, aki talán velünk volt a Börzsöny lábánál fekvő szépséges völgyben, de bizony csak egy kicsi részt tudott látni, hallani, érezni a sűrű programok mellett. Lássunk tehát egy- két érdekességet.
     Az idei, azaz a 2009-es fesztivált, úgy mint az előzőeket fiskális támogatók nélkül kezdtük szervezni. Egyedüli nagyobb pénzbeli adományozónk végül csak a Naszály Tej Zrt volt.  Ez bizony egyedülálló a mai világban. Az eddigi fő média támogatónk, a Duna Tv, a „Nemzet Televíziója”, s annak elnöke, Cselényi László a találkozó előtt 2 hónappal visszamondta média támogatását, valamint fővédnöki szerepkörét. Ezt megelőzően ugyanezt cselekedte Bethlen Farkas, Verőce polgármestere is, számomra nagyon érdekes indokok alapján. Tehát pénz (fiskális támogató), paripa (szolgáltatói támogató), fegyver (média) nélkül, a Hit erejével csaptunk bele a sűrűjébe.

     A Budapesti Székely Kör és annak Alapítványa még 2008. októberében társként járult a bonyolítás, szervezés munkálataihoz. Ezért mindkét szervezet vezetőinek hálával tartozom. Sajnálattal vettem tudomásul viszont, hogy az EKOSZ-on (Erdélyi Körök Országos Szövetsége) kívül igazán más erélyi kör, egyesület nem vett részt tevékenyen a bonyolításban, legfeljebb delegátusi szinten egy-egy programban. Hova lett a kalákás szellem? Ez a fesztivál Nekünk, Nektek lett megszervezve! Felhívásainkban folyamatosan kértük az együttműködést mindazokkal, akik átérezve a találkozó ügyének fontosságát besegítenének a szervezésben. Összesen 21 fő vett részt végül a fesztivál 2009-es megszületésében! Hála, köszönet Nékik!

     A rendezvény számomra érdekesnek tűnő néhány adatait szeretném most felsorolni. Maga a tábor 4,5 ha-os területen lett megtartva, amit természetesen mivel magántulajdonban van, bérelnünk kellett. A kulturális programok száma meghaladta a 72-őt. Volt, hogy egyszerre három, négy esemény is zajlott párhuzamosan, lekötve Kicsiket és Nagyokat, az igényeknek megfelelően. Csúszások nem fordultak elő, legfeljebb módosítások a fellépők késése, jelenlétének hiánya, illetve a szabadban megtartott műsorokat megzavaró zivatarok miatt. Vigyáztunk ezért, hogy a programok nagy része fedett helyen legyen. A biztonságunkra a Székely-Nemzetőrök 25 fős csapata  vigyázott, Klutsik György parancsnoksága alatt. A látogatók közül - amiről tudunk - a legtávolabbról  Aucklandból (Új-Zéland) egy házaspár 2 gyerekével, valamint Schefferville-ből (Kanada) egy Szamosújvárról elcsángált atyafink érkezett. De zarándokoltak sokan az Egyesült Államokból, Ausztráliából, Európa számos országából, Bukarestből és természetesen legtöbben a Kárpát-medencéből. Sajnos adatokkal nem tudok szolgálni arra vonatkozóan mennyi sör, bor, pálinka, palacsinta, vagyis étel, ital fogyott a fesztivál ideje alatt, hisz a gasztronómiai rész volt az egyedüli, amit nem vállaltunk el szakmai okokból. A tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy bizony a kultúra mellett a gyomor a legfontosabb tényező egy nagyszabású rendezvénynél és ezt igazán megtölteni, minőségileg kiszolgálni csak a fesztivál lényegéből adódó kifogástalan kívánalmakkal lehet és nem külsős vállalkozók haszonleső érdekeinek vetve alá azt!!! Emberéletben, anyagiakban senkinek kára nem esett a három nap során. Méhcsípés, bokarándulás, látens szívinfarktus, kisebb napszúrás, orrvérzés, valamint pókcsípés előfordult, de az utolsó pillanatban önként jelentkező fiatal doktornőnk Dr. Cseh Gabriella (Gyergyóditró) és asszisztense Tarr Erika jóvoltából mindenki kapott gyógyírt panaszára. Köszönet és hála munkásságukért! Csak megjegyezni kívánom, hogy a fesztiválon orvos találkozó is zajlott július 4-én szombaton, amire sokan eljöttek, sőt sokan már időben szállást is foglaltak ezen konferenciára. Bizony az orvosok kerestetnek felhívásainkra senki sem jelentkezett váltó műszakos ügyeleti beosztásra a tisztelt orvosaink közül, hivatkozva arra, hogy Ők elsősorban élvezni akarják a rendezvényt és nem bonyolítani! Számomra ez is tanulsággal bír, megerősítve abbéli hitemben, hogy a segítség nem onnan jön elsősorban, ahonnan várjuk, hanem az Égiek jóvoltából egészen máshonnan!  De jön, ha kérünk, hisz „kérj és megadatik”!
     Kedves Barátom, Ismerősöm! Eltelt egy teljes hét, amióta július 6-án este 21 órakor elhagytam a Csattogó-völgyet maroknyi csapatommal. Most folynak az utómunkák, értékelések. Mind a rendezvény főszervezője kérlek Téged, bocsáss meg nekem, ha valami sérelem ért a III. „Erdélyország az én hazám” elnevezésű rendezvény kapcsán! Teljes szívemből kérem a Csíksomlyói Szűz Máriát, hogy adjon lehetőséget Nekünk, Mindnyájunknak, hogy a világtalálkozón való részvételünkkel a szeretet és az összetartozás kisugárzó ereje járja át lényünket jó hosszan, legalább a jövő évig!

     Köszönettel tartozom Családomnak a mellettem eltöltött nem kis „felhőszakadássokkal” tarkított napokért. Remélem Ők is megbocsájtanak felfokozott, transzcendens állapotomért, amit bizony nem tudtam sokszor palástolni előttük! Nem utolsó sorban a Jó Istenhez fordulok, aki velünk volt végig, éreztük jelenlétét és segített a helyes cselekvési irány megtalálásában akkor is, ha olyan személyekkel kellett találkozzunk, illetve tudomást vegyünk a szervezésünk során, valamint, a táboron belül, kik ellendrukkerként, gáncsoskodóként, irigy földi halandóként akadályozták és gátolták folyamatosan a 3. világtalálkozó létrejöttét. Bocsásson meg Nekik az Úr és magam is jobbomat nyújtom feléjük, hisz fel sem fogják talán mily szomorú, káros dolog megpróbálni éket vágni egy nemzet egységét megjelenítő rendezvény létrehozásába!
  Ha az Isten is úgy akarja jöjjünk össze 2010. év július első hétvégéjén, legyél Te is ne csak szemlélője, hanem tevőleges alkotója egy hasznos, kalákás munkának!

„…Uram! Jó Isten! Tégy velem amit jónak látsz! De áldd meg minden magyart és vezesd újra vissza Őket szép Magyarországba, az örömnek és békességnek elvesztett világába. És mondd meg a búzának, hogy kétszeresre nőjön számukra. Tanítsd meg a madarat nekik dalolni, töröld el a pusztulást, szenvedést és a halálra ítéletet a homlokukról. Aranyként csengjen a drága anyanyelv ajkukon. Szűnjön meg minden igaztalanság és áldás fakadjon számunkra, minden elfelejtett vércseppből és verejtékből!...”
                                                                  (Nyíró József utolsó levele, részlet – Testamentum)

                   Baráti üdvözlettel:   Gaál István főszervező

 
 
        
 
 
         

copyright by www.erdelyhon.hu | az oldalt készítette és adminisztrálja: Bálint Csaba

Ön a     
  
-dik látogatónk