Megkérjük a rendezvényen résztvevőket, hogy az alábbi házirendi pontokat a Fesztivál szellemiségének és a többi fesztivál-látogató nyugalmának tiszteletben tartása érdekében megfelelően betartani szíveskedjenek:
  • A tábor területén csak a belépéskor kapott, arra a napra vagy a Fesztivál teljes időtartamára érvényes karszalaggal lehet tartózkodni, melyet rendezőink a Fesztivál egész területén ellenőrizhetnek. Ha a karszalag érvényessége lejárt és nem vásárol helyette újat, akkor köteles elhagyni a rendezvény területét!
  • A belépőjegy és karszalag másra át nem ruházható! Csak a kézen hordott karszalag számít érvényes belépőnek! A SÉRÜLT (átragasztott, elvágott, megbontott patentű, kézfejnél nagyobb átmérőjű, stb.) KARSZALAG ÉRVÉNYTELEN!
  • A Fesztivál területére üveget, szúró és ütő eszközöket, mások testi épségét veszélyeztető tárgyakat, valamint szeszes italt behozni TILOS!
  • A rendezvényen a rendezők írásbeli engedélye nélkül bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni TILOS!
  • Becsüljük a Fesztiválnak otthont adó földet, azzal is, hogy szemetünket a kijelölt szemétlerakó helyekre gyűjtsük!
  • Felhívjuk a tábor látogatóinak figyelmét, hogy a Fesztivál programját és látogatóinak nyugalmát szándékosan megzavarókat a rendezők eltávolítják!
  • A Fesztivál területén a rendezők írásbeli engedélye nélkül bármilyen sajtótevékenységet folytatni tilos. Beleértve a kép- és hanganyagrögzítést is.
  • A Fesztivál területére kutyát pórázon vezetve, szájkosárral ellátva lehet csak behozni. Más állat bevitelét csak a recepció engedélyezheti!
  • Felhívjuk az autóval, motorbiciklivel érkezők figyelmét, hogy a Fesztivál terültére járművel behajtani szigorúan tilos! Parkolni kizárólag a kijelölt parkolóban lehet!
Előre is köszönjük a fenti pontok betartását! Köszönettel, a szervezőség.
copyright by www.erdelyhon.hu | az oldalt készítette és adminisztrálja: Bálint Csaba