Műszaki, Gazdasági és Természttudományi Konferencia
a IV. Erdélyország az én hazám fesztivál keretén belül
 
A Konferencia időbeosztása a következő linken érhető el:
A előadások listája előadók szerint ezen a linken érhető el.
Időpont: 2010. július 3., szombat    Helyszín: Kós Károly Kultúrterem
                                                                                 Óbudai Egyetem Sátra
Támogatóink: Óbudai Egyetem, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos
Társaság, Magyar Professzorok Világtanácsa
2010. július 2-től július 4-ig ismét lobogni fog az "Erdélyország az én hazám" világtalálkozó zászlaja a fenséges fekvésű Dunakanyarban, Verőcén a 4 hektáros Csattogó-völgyben. Ez már a negyedik olyan találkozó lesz, ahol az Erdélyiek, onnan elszármazottak, s azok leszármazottai, valamint az Erdély sorsát szívén viselők találkozhatnak egymással.
 
A 2009-ben sikeresen megrendezett Orvosi Konferencia alapján, az idén szervezzünk egy "Műszaki, Gazdasági és Természettudományi Konferenciát" a világtalálkozó keretei között, 2010. július 3.-án szombaton, amelynek helyet, a fesztivál területén a Kós Károly terem és az Óbudai Egyetem Sátra ad.
   
A világtalálkozó fesztivál jellegű, ezért nem cél a szakterületek tudományos mélységeinek feltárása, sokkal inkább azok a
hatásai az össznemzeti kérdésekre, a kárpátmedencei magyar gazdaságra, a nemzeti összetartozás érzésének erősítése, illetve
mindennapokban hasznosítható vállalkozásszervezési, pénzügyi, jogi és műszaki ismertek eszmecseréje.
   
A konferencián számítógépről vetíthető előadások, és igény szerint poszter előadások, termék bemutatók és kötetlen
beszélgetések lesznek. Kerekasztallal zárul.
 
A Konferencia fő célkitűzései:
- Erdélyiek, onnan elszármazottak és szimpatizánsok természet-, műszaki-, gazdasági- és jogtudományi interdiszciplináris
szakmai találkozója.
- Jelentős tudományos, műszaki érdekességek népszerűsítése.
- Kis és Középvállalkozásokban (KKV) és háztartásokban hasznosítható műszaki, gazdasági, és jogi ismeretek közkincsé tétele.
- Magyar nyelvű közoktatás, felsőoktatás, diák-, tanárcsere, ösztöndíjrendszer áttekintése.
- Kárpát-medencei magyar nemzeti összetartozás tudatának elmélyítése,
 
A Konferencia Szervező Bizottsága:
Elnök: Tuzson Tibor - Óbudai Egyetem, KVK
 
Tagok:
Borbély Endre - Óbudai Egyetem, KVK | Gáti József - Óbudai Egyetem, Kancellár
 Horváth Sándor -  Óbudai Egyetem, BGK  Imecs Mária Kolozsvári Műszaki Egyetem
Matijevics István - Szabadkai Műszaki Szakfőiskola | Preitl István - "Politehnica" Műszaki Egyetem, Temesvár
Tófalvi Péter - Vállalkozó, Budapest | Várkonyiné Kóczy Annamária - Óbudai Egyetem, BGK
 
Az alábbi témakörökben - de nem kizárólagosan - várjuk előadás-javaslataikat:
 
Jelentős tudományos, műszaki érdekességek:
        o Természet-, műszaki-, gazdasági- és jogtudomány területeiről.
        o Információs és Kommunikációs Technológiák (ICT) a hétköznapokban.
 
Kis és Középvállalkozásokban (KKV) hasznosítható műszaki és gazdasági ismeretek
        o Vállalkozásfejlesztés, alapítás, támogatások. Jog. Hitelfelvétel és törlesztés.
        o Magyar-magyar gazdasági összefogás, együttműködés, tőkeáramlás, barter.
        o Tudástranszfer. Falusi turizmus. EU regionális támogatások.
        o Energiatakarékos technológiák, alternatív energiaforrások.
        o Mezőgazdaság. Termelés, kereskedelem és feldolgozás.
 
Közoktatás, felsőoktatás:
        o Ösztöndíjrendszerek, kisiskoláktól a doktoranduszképzésig.
        o Tehetséggondozás. Tanár, és diákcsere. Határon túliak képzése. Távoktatás.
        o Magyar nyelvű felsőoktatás története és jelene. Magyar műszaki nyelv tisztasága.
 
Kárpát-medencei magyar sorskérdések, nemzeti összetartozás, nemzetünk nagyjai:
        o Sikeres magyar alapítványok és azok adózása.
        o Kárpát-medencére is hatással levő társadalmi horderejű műszaki és tudományos vívmányok.
        o Globalizálódó gazdaság és kettős állampolgárság. Autonómia. Demográfia.
        o Tudományok, technológiák és a társadalom dilemmái.
 
A konferencia hivatalos nyelve:
Magyar. Kivételes esetben angol vagy német. Szinkrontolmácsolás nincs.
 
Jelentkezés:
Az előadásra 10 soros terjedelmű kivonattal lehet jelentkezni. Kérjük az elektronikus levelezést, az operatív szervező munka érdekében előnyben részesíteni. Küldemények megérkezését elektronikusan visszaigazoljuk.
 
Beküldési címek:
E-mail: tuzson_tibor@yahoo.de, erdelyhon@yahoo.com
Levél tárgya: EOÉH MGTK ra-jelentkezés, szerző neve illetve monogramja
Postacím: Dr Tuzson Tibor, 1191, Budapest, Toldy u. 6. III. em. 6.
Mobil: +36-30-250.8447
 
Határidők:
2010. március 15. - Előadók jelentkezése tíz soros kivonat beküldésével.
2010. április 30. - A Szervező Bizottság visszajelzése az előadások elfogadásáról.
2010. május 15. - Előadók értesítése az időbeosztásról.
2010. május 20. - Programfüzet elektronikus szétküldése, és közzé tétele a világtalálkozó honlapján.
2010. június 01. - Előadók és nem előadók részvételi szándékának jelzése a szervezők felé e-mailban.
 
A konferencián való részvétel költségei:
- Előadók számára a Világtalálkozón és a Konferencián való részvétel díjmentes.
- Nem előadók számára a fesztiválra szóló napi, vagy teljes időtartamra szóló belépőjegy.
- Utazás és szállás egyéni szervezésben és foglalással.
 

További információkat az itt letölthető PDF felhívásban találhatnak!

 
         

copyright by www.erdelyhon.hu