Támogatóink:

Báthory István Kulturális Egyesület

Program Képgaléria Sajtófigyelő Fellépők

Kormorán Memory Band  

Benedekffy Katalin - Wass Albert: Hontalanság
szombat - 19:00-20:00
 

Zenés irodalmi felolvasó est Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet, és Jönnek című műveibol
Észak- Erdély visszacsatolásának eufórikus története,   emberi sorsokon keresztül mutatja be az elszakított országrész magyarjainak szenvedéseit, a lét és a nem-lét peremén egyensúlyozó töredéknemzet megaláztatását.
Trianon igazságtalan döntése olyan helyzetet teremtett, amellyel szembeszállni legfeljebb csak művészeink, íróink mertek
1940 őszén a bécsi döntés következtében Erdély egy részét 22 év után újból Magyarországhoz csatolták, hogy rövid, néhány esztendős  „háborús öröm” után, újból Románia részét képezze.

Összeállításunkban az író életművéből szemelvények hangzanak el (regény-részletek, versek) dalokkal, népdalokkal fűszerezve. Az előadás átfogó képet ad az 1998-ban tragikusan elhunyt író munkásságáról.
Az előadás időtartama 70 perc.
A műsort szerkesztette: Benedekffy Katalin

 
Előadók:
Benedekffy Katalin: színésznő - Székelyföldi születésű, hét éve él Magyarországon (számos színházban játszott, Debrecen, Gyor, Nemzeti Kamara, Thália, Operett, stb. Huncutazás című film rendezője, készítője)
Csobolya József:  Beregszászi születésű színész- előadóművész.( Históriás énekeit már az anyaországban is több ízben hallhatta a nagyérdemű közönség)
Hernádi Zoltán:Budapesten élő előadóművész

Benedekffy Katalin honlapja: link

Bonyhádi Székely Kör
vasárnap - 15:00-16:00
 

Az együttes 1991-ben alakult. Bukovinai népdalokat gyűjt és ad elő, de a néphagyományok más terültén is aktívan dolgozik. Tagjaik között van nép iparművész szövő és fafaragó is. Az országban sok helyen fellépnek évente 14-16 alkalommal állnai közönség elé. Rendszeres szereplői a "Bukovinai Találkozások"Nemzetközi Folklórfesztiválnak, énekeltek már Budapesten is az Erkel színházban. Vendégszerepeltek Szerbiában, Németországban, Lengyelországban, Romániában, és Ukrajnában. Résztvettek már számos népdalversenyen és minden alkalommal a döntőben az elők között szepeltek. Orszgágos minosítő versenyen a KÓTA zsűrije Arany minősítésben részesítette a csopotot már több ízben is. A Vass Lajos Kárpát-medencei Népdalveresenyen Nívó díjat nyertek.

A csoport vezetője: Bíró Sándorné.
Művészeti vezető: Falkainé Jakab Éva

 
György Horváth László
szombat - 14:00-15:00
 

Református lelkipásztor és íróként Magyarországon és azonkívül négy másik államban vállaltam egyházi és magyarsági missziót az elmúlt 20 évben. Az iránytűm fókusza mindenhonnan hazairányult. Az elmúlt két esztendőt is otthon töltöttem, ahol megszületett a Siculicidium c. dráma-kötetem. Magamról:

Nekem Erdély
A szülőföldem,
E gyönyörű hazát
Tőle örököltem.

A nyelvet is tőle,
S annak dicsőségét,
A székely-magyar vér
Tiszta keringését.


Engem Erdély
Nemzett,
De balsorsom tőle elszakított,
Tőle elveszejtett.

Magyar Anyaországban él fiad,
Ráncos a homloka,
Uzött százezrekkel együtt
Kvártélyon él a Csaba unoka.


Fáj tudni, hogy
Helyettem nincs más,
Fáj, hogy én vagyok neki
A szakadás, az apadás.

Halld meg Erdély!
Fiad a nagyvilágban utánad nyöszörög,
Sebed a keresztje,
S áldásod benne örök!

 
Dr. Koháry György
szombat - 11:00-12:00
 

1939-ben, Székesfehérvárott születtem, majd 1955-ben szüleimmel Debrecenbe költöztem. Itt végeztem el az orvosi egyetemet. 1964 óta Kabán élek feleségemmel és két lányommal, akik időközben felnőttként kirepültek a családi fészekből.
Gyermekkorom óta rajzolok, festek, de lányaim 1999-es ajándéka felébresztette bennem az aktív, képzőművészet felé forduló életet.
Autodidakta módon fejlesztem tudásom. Tagja vagyok a kabai Alkotókörnek és több amatőr képzőmuvészeti társaságnak. Számtalan kiállításom volt itthon és külföldön. 2004-en a londoni Royal College of Art kitüntető első díját is megkaptam az „Ecsettel az emlőrák ellen” – pasztell kategóriában.  2002-ben „ Tornyok”, 2004-ben „ Fények” címmel nyertem pályázatot.
Képeimmel az élet szépségét szeretném megmutatni.
Számomra, egyéb civil szervezetekben betöltött tagságaim tanúsága szerint is, fontos a maradék Magyarország és az elcsatolt területek kapcsolata. Ez a téma és a tájak szépsége sok képem szülője.

 
 
Kormorán Memory Band
vasárnap - 17:30-19:00
 
A 2005. meghatározó év a magyar folk-rock történetében: a KORMORÁN egykori alapítója, a hegedűs Gál Péter, a zenekar korábbi frontembere, Margit József és a zenekar gitárosa Jenei Szilveszter ismét együtt dolgozik. Ok hárman több mint tizenöt esztendőn keresztül egyengették a Kárpát-medence népzenei hagyományaira épült, feszes gitárzenével megtűzdelt, semmi máshoz nem hasonlítható folk-rock zenét játszó együttes pályáját.

Ismét színpadra állnak tehát azzal a zenével, amiben együtt sír - sikolt a hegedű a gitárral, a furulya a basszussal, a tárogató a dobbal és a zongorával. Autentikus népzenei hangszerek építkeznek a rockzene alapjain, vagy fordítva. Az angolszász rockzene újra kezet nyújt a Kárpát-medence népzenéjének, az erdélyi vagy éppen a sokszínű Balkán dallamainak.

Honlap:
www.kormoranmemory.hu
 
 
Máté Ottilia
szombat - 18:00-19:00
 
Nagyváradon születtem a "korösparti Párizsban". Gyermekkoromat a bihari Margitán, Bályokon és Tóti faluban éltem. A boldog gyermekévek emléke végigkísér és visszacseng a dalaimban. Hazáról, hazaszeretetről, magyarságomról énekelek a legszívesebben. Nyolcévesen települtünk át az Anyaországba, Budapest, Oroszlány majd ismét Pest a lakhelyünk. Édesapám gyártotta harmóniumunk jött velünk, hisz első zenei élményeim ehhez a hangszerhez kötődnek.

Bejártam a félvilágot Amerikától, Ausztrálián, Afrikán át Európa szinte minden fővárosában hirdettem az Erdélyből hozott dalokat. Mégis legszívesebben az elszakított országrészeken, Felvidéken, Erdélyben és Délvidéken énekelek!
Tíz éve vezetője vagyok az Egressy Béni Zenebarátkörnek. Nótacsokor műsorom évek óta a Magyar ATV csatornáján látható.

Honlap: www.invitel.hu/mateottilia/
 
 

Olasz Etelka - szinész, mesemondó, énekmondó

szombat - 21:30 - 00:00
 

A népmese, a népdal őrzi leghívebben ősi hagyományainkat. Ezek megismertetését igen fontosnak tartom. A kicsik és nagyok velem együtt varázsolódnak édes Tündérországba. Külön ajándékként ez évben dallamos verseket kaptam az "égiektől" Árpádról, Aranyos Atyánkról. S hogy az áldás mellett vígság is legyen hunczut történeteket mondok és vídám népdalokat énekelek a Pajzán Tündérek CD-ről.

 
 
Orbán Ferenc
vasárnap - 14:00-15:00
 

Orbán Ferenc, székelykeresztúri zenész, ki jelenleg Marosvásárhelyen és környékbeli falvaiban zenetanár, immáron több zenekarban, együttesben megfordult, megannyi formában: hegedusként, brácsásként, cimbalmosként, gitárosként, dalszerzőként, előadóként... A fesztiválon verses-lemezeiről (Weöres Sándor, Pilinszky János, Wass Albert), valamint saját szerzeményű -Egyedül- lemezéről dalol egy szál gitár kíséretében.

További tudnivalók: www.orbanferenc.home.ro

 
Simó József
szombat - 14:30-15:30
 

    Felvidéki édesanya és erdélyi székely édesapa első gyermekeként Budapesten születtem 1952-ben. Szüleimet korán elvesztettem, de megörököltem tőlük a népdal, néprajz és az irodalom szeretetét. Tanulmányaimat a Rákóczi Gimnázium befejeztével a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán folytattam.
    1978-ban megházasodtam, és feleségemmel együtt öt gyermeket neveltünk fel.

    Tíz évig a VÁTI Műemléki Osztályán dolgoztam, majd az érdeklődésem más irányba terelődött. Megismerve Wass Albert írásait, irodalmi esteket és előadásokat kezdtem tartani az író műveibol. Egyik előadásomon sikerült megkapnom Wass Albert címét is, és ettől kezdve -  bár csak levelezés útján -, de kapcsolatba kerülhettem az emigráció egyik legkitűnobb alakjával. Később a fiaival is szoros barátság alakult ki közöttünk, ők kértek fel édesapjuk halála után a hagyaték feldolgozására

 
és gondozására, valamint a Czegei Wass Alapítvány magyarországi részének vezetésére is.
    Ebben a minőségben már több mint 350 eloadást tartottam Magyarországon, de az elszakított területekre is már többször meghívtak.
 
 
Solymászbemutató
hétfo - 09:00 - 10:00
 

Keletről jött szittya ősök lóháton hozták magukkal, s őrizték, ápolták évszázadokon át, mint drága kincset. Néha elrejtették, "elásták" háborús időkben, békében meg vele edzették testüket az eljövendő megpróbáltatásokra, megélhetés és sport volt, megmérettetés és gond, vagyon és adó. Kiváltság és virtus volt egy évezreden át: a solymászat.
(Forrás: Erdélyi Nimród)

 
 
Tamás Gábor - könnyűzenei koncert
szombat - 20:00 - 21:00
 
Zenei és ezen belül énekesi pályám opera és klasszikus zenével indult el. Kis koromban közelebb állt hozzám a klasszikus zene, hiszen már a zeneiskola kisdiákjaként beválogattak a gyerekkórusba a kolozsvári román, illetve a magyar Operába és tulajdonképpen ez jelentette az első igazi kapcsolatot az énekléssel. Itt sajátítottam el a helyes énektechnikát, a légzést és a színpadi játékot annak ellenére, hogy az operában a zene a fontosabb. Curt Mild neves karvezetőnek és tanáromnak köszönhetem, hogy megtanított úgy énekelni, hogy a szöveg mindig érthető legyen. Ennek aztán a könnyűzenében igen nagy hasznát vettem...

Folytatás a www.tamasgabor.se weboldalon.
 
 
Torma Mária
vasárnap - 17:00-18:00
 

Radnóti-díjas előadó, Budapesten él. Versmondói pályafutása meghatározó élménye volt az 1968-74 közötti időszak, amikor Debreczeni Tibor szerkesztő-rendező mellett dolgozhatott a Vári Irodalmi Színpad tagjaként.
Az 1998-as balassagyarmati Országos Színjátszó Fesztiválon Krónikás ének c. műsoráért a Nógrád Megyei Közgyulés előadói díját kapta.
A versmondás területén hosszú idon keresztül végzett kiemelkedő munkája elismeréseként az alábbi díjakat kapta:

1999 - „Ki viszi át a szerelmet” plakett
2001 - Radnóti-díj
2005 - Latinovits-díj

Honlap:
podium.fw.hu
 
   
Zágoni Zsolt
szombat - 18:00 - 19:00
33 éves fiatalember vagyok, aki általában az elején szereti tisztázni, hogy ő hová való. Szentgyörgyön (Sepsi) születtem és ez fontos nekem. Uff! Így történhetett, hogy olasz szakosként is rögtön arra gondoltam, hogy valamiképp Székelyföldet is bele kell vonnom a szakdolgozati témámba. Ezért írtam a székely-olasz kapcsolatokról. Ennek során találtam arra a könyvre, amelyet itt bemutatok: Gál Sándor életrajza, avagy a székely ezredes ki nem engedett a 48-ból. ő valóban egy olyan ember volt, aki amit a fejébe vett, abból nem engedett - kicsit sem.
Inkább beleőrült - sokak szerint. A könyv egyébként 1861-ban jelent meg Nápolyban - olaszul természetesen - és elsősorban a székelyföldi 48-as eseményeket taglalja. Olasz nyelvet tanítok - nem iskolában - fordítgatok, focizok, nyelveket tanulgatok és szeretnék minél többet 48-cal, Székelyfölddel, Olaszországgal, az ottani hiteles emberekkel folglalkozni.
 

Copyright © erdelyhon.hu
 
 
   

 

 

 

 

websas.hu